Wzmocnienie motywacji - informacja zwrotna

Wzmocnienie motywacji - informacja zwrotna

Informacja zwrotna pozytywnie wpływa na chęć nauki i poprawy swoich umiejętności lub postępowania. Dzięki informacji zwrotnej możemy zaoferować drugiej osobie pomoc i zaplanowanie strategii jej samorozwoju. Informacja zwrotna może sprawić, że spojrzymy na daną sytuację lub zachowanie z zupełnie innej perspektywy. Może nas to skłonić do refleksji, a także zachęcić do nauki i pracy nad sobą.

Czym jest informacja zwrotna?

Informacja zwrotna jest zjawiskiem komunikacyjnym. Osoba dająca informację zwrotną przekazuje odbiorcy obiektywną opinię. Dotyczy ona np. wyników pracy, efektywnego wykonania zadania lub zachowania w danej sytuacji. Informacja zwrotna powinna być oparta na konkretnych dowodach. Nie powinna ograniczać się do samego raportowania. Celem jej przekazywania jest inspirowanie, motywowanie do działania oraz promowanie postępu. Przekazując informację zwrotną, należy skoncentrować się na postępie oraz zaoferować narzędzia, które pomogą wprowadzić zmiany. Warto wskazać co dana osoba robi dobrze, a następnie udzielić porady, w jaki sposób może poprawić daną umiejętność. Komunikacja musi być asertywna, empatyczna i pełna szacunku. 

Idee informacji zwrotnej

Informacja zwrotna nie powinna skupiać się tylko na tym, co dana osoba zrobiła źle. Jeśli skrytykujemy dane zachowanie, bez wskazania żadnego sposobu poprawy, osoba, która otrzymała złą opinię, poczuje się zablokowana. Nie będzie chciała słuchać negatywnego przekazu i nie będzie chciała wprowadzić żadnych zmian. Z drugiej strony, pozytywne wzmocnienie nie jest równoznaczne z informacją zwrotną. Zawsze należy umożliwić danej osobie rozwój i przyczynić się do zwiększenia jej zapału do działania. Udzielanie porad i dzielenie się sposobami, które motywują do pracy, zwiększa pewność siebie, wzmadnia potencjał i zdolności drugiej osoby. Skutki otrzymywania złych informacji zwrotnych oraz nieprzydatnych uwag i komentarzy mogą mieć katastrofalne skutki. Odbiorca może poczuć się niekompetentny i zniechęcony oraz pozbawiony entuzjazmu i motywacji. Z tego powodu odbiorca powinien otrzymywać informacje zwrotne z pozytywnym i inspiracyjnym podejściem.

Jak możemy przekazać dobrą informację zwrotną?

Dobra informacja zwrotna musi osiągnąć: rozwój, postęp i poprawę. Osiągnięcie tego wymaga jednak odpowiednich strategii. Warto zgromadzić konkretne dowody na to, co dana osoba robi źle oraz sposoby na poprawę tego zachowania. Należy być bezpośrednim, dokładnym i jasno określić co mamy na myśli i na co chcemy zwrócić uwagę. Pamiętaj, że głównym celem informacji zwrotnej jest motywowanie i wpływanie na chęć samorozwoju w pozytywny sposób. Zawsze zaczynaj od pozytywnych stron. Najpierw podkreśl coś dobrego o danej osobie, następnie wskaż coś, nad czym warto popracować, a na końcu zaoferuj strategię poprawy. Jest kilka zakazanych słów, których nie należy używać podczas przekazywania informacji. Są nimi na przykład: nigdy, zawsze i tylko. Te wyrazy zaburzają komunikat, są bezużyteczne i mogą powodować dyskomfort u odbiorcy. Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej jest niezwykle cenna w świecie biznesu, w pracy i w sytuacjach z życia codziennego. Z tego powodu warto ją rozwijać, często oferować innym pomoc i poznawać ich punkt widzenia.