Co to jest Borderline?

Co to jest Borderline?

Osobowość borderline polega między innymi na zaburzeniach tożsamości, poczuciu niespełnienia oraz niestabilności nastroju. U osób z tak zwaną osobowością z pogranicza obserwuje się wzmożony lęk i poczucie odrzucenia. Przeważają u nich uczucia negatywne i mają one problem z budowaniem stabilnych relacji i innymi ludźmi. 

Objawy borderline

Osoby cierpiące na to zaburzenie często odczuwają negatywne emocje takie jak gniew, frustracja, smutek oraz wstyd. Bardzo szybko nudzą się pracą, samym sobą i ludźmi ze swojego otoczenia. Negatywnie postrzegają świat, często się stresują i zamartwiają. Osobowość borderline to nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi i wywołującymi stres. Osoby z tym zaburzeniem mają ogromne trudności z pokonywaniem przeciwności losu. Ciężko jest im znaleźć motywację do działania i myśleć pozytywnie. Zazwyczaj skupiają się na dogłębnej analizie i pogrążają się w danym problemie, zamiast szukać rozwiązania, co powoduje jeszcze większy niepokój. Osoby z osobowością borderline mają również trudności z budowaniem relacji z innymi ludźmi. Obawiają się odrzucenia, porzucenia i braku zrozumienia. Jako że mają negatywne nastawienie, zakładają, że każda relacja w końcu się skończy i przyniesie im ból oraz rozczarowanie. Z tego powodu wolą unikać zbyt bliskich relacji i mają skłonność do unikania kontaktów oraz izolowania się. Pacjenci z tym schorzeniem często odcinają się od niektórych uczuć. Stają się oziębli i nie dopuszczają do siebie nawet osób, które są względem nich życzliwe i okazują im wsparcie. Osobowość borderline wiąże się z częstymi i nagłymi zmianami nastrojów, zazwyczaj bardzo skrajnych. Ludzie z tym zaburzeniem z trudem przyjmują krytykę, są bardzo wrażliwe, a w relacjach z innymi ludźmi bywają zazdrości i zaborczy. W relacjach z przyjaciółmi, partnerem i rodziną odczuwają bezustanną potrzebę zapewniania ich o uczuciach oraz okazywania im zainteresowania. Wiąże się to z ich lękiem przed odrzuceniem, porzuceniem i zranieniem. Osobowość borderline może się również objawiać skłonnością do uzależnień i podejmowania ryzyka. Często łączy z problemami z odżywianiem oraz silnym zapotrzebowaniem na adrenalinę i rozrywkę. Zdarza się również, że osoby z borderline samookaleczają się lub dokonują prób samobójczych. 

Przyczyny osobowości borderline

Przyczyny pogranicznego zaburzenia osobowości nie są jasno określone i dokładnie zbadane. Jedną z hipotez jest związek z traumatycznym doświadczeniem z dzieciństwa. Przyczyną mogła być na przykład śmierć rodzica lub porzucenie przez opiekuna. Negatywne nastawienie i lęk przed porzuceniem mogą mieć związek z błędami wychowawczymi. Niestabilność emocjonalna może być również skutkiem zaburzeń osobowości rodzica. Osobowość borderline może się także wykształcić z powodu nieprawidłowości natury biologicznej. Cały czas trwają badania dotyczące przyczyn tego zaburzenia tożsamości, dlatego jest to nadal sporna kwestia. W środowisku naukowym i medycznym możemy spotkać różne opinie - zdania są bardzo podzielone. 

Terapia dla ludzi z osobowością borderline

Pacjentom z rozponanym pogranicznym zaburzeniem osobowości może pomóc psychoterapia oraz leczenie farmakologiczne. W niektórych skrajnych przypadkach np. przy próbach samobójczych pacjentów poddaje się hospitalizacji. Zazwyczaj wystarczająco dobre efekty przynosi poznawczo-behawioralna. Ma ona na celu uzmysłowienie osobom z osobowością borderline, jak działają wszelkie mechanizmy generujących jego nastroje. Dzięki temu łatwiej jest mu zrozumieć, skąd biorą się jego przekonania i zachowania oraz jak sobie radzić ze skrajnymi emocjami. Dla osób cierpiących na to zaburzenie wszystko to, co ich otacza, jest albo czarne, albo białe. Nie ma nic pomiędzy - jest albo dobrze, albo źle. Dzięki psychoterapii poznawczo-behawioralnej poznają oni inne rodzaje ocen sytuacji, co może być bardzo pomocne w zmaganiu się z ich problemami. Osobowość borderline jest sporym wyzwaniem i wiążę się z szeregiem utrudnień w codziennym funkcjonowaniu. Z tego powodu warto poznać objawy i przyczyny tego schorzenia oraz nauczyć się zmagać z jego negatywnymi aspektami.

Komentarze 0

Bądź pierwszym komentującym!

Napisz komentarz